Bemanningslijsten ss "Amstelkerk" tijdens VNS periode

ss "Amstelkerk" Vertrokken: 09-04-1947 Van: Amsterdam naar West Afrika
Kapitein L. v.d. Plas Hwtk ??
1e strmn J. Rodenrijs 2e wtk ??
2e strmn J. Bergwerf 3e wtk ??
3e strmn W.C. Wit 4e wtk ??
4e strmn A.B. Stegeman Ass. wtk ??
Ll. strmn C. v.d. Berg Ass. wtk ??
Ll. strmn W. v.d. Veen Ll. wtk ??

ss "Amstelkerk" Vertrokken: 19-07-1947 Van: Amsterdam naar West Afrika
Kapitein L. v.d. Plas Hwtk ??
1e strmn P.B. de Lange 2e wtk ??
2e strmn J. Bergwerf 3e wtk ??
3e strmn W.C. Wit 4e wtk ??
4e strmn H. Kant Ass. wtk ??
Ll. strmn Kostelijk Ass. wtk ??
Ll. strmn W. v.d. Veen Ll. wtk ??

ss "Amstelkerk" Vertrokken: 19-10-1947 Van: Amsterdam naar West Afrika
Kapitein L. v.d. Plas Hwtk ??
1e strmn P.B. de Lange 2e wtk ??
2e strmn J. Bergwerf 3e wtk ??
3e strmn W.C. Wit 4e wtk ??
4e strmn H. Kant Ass. wtk ??
Ll. strmn Kostelijk Ass. wtk ??
Ll. strmn W. v.d. Veen Ll. wtk ??

ss "Amstelkerk" Vertrokken: 30-05-1951 Van: Amsterdam naar West Afrika
Kapitein P.B. de Lange Hwtk B. Vogel
1e strmn L.F.M. Veling 2e wtk C. Smit
2e strmn C.J. Verhoef 3e wtk J. Schröder
3e strmn A.C. van Urk 4e wtk C. Meliefste
4e strmn A. Kamsteeg Ass. wtk J. Put
Ll. strmn E.M.J. Corten Ass. wtk G.H. Linterman
Radio-officier A.B.J. Postema Ll. wtk A.L.M. Westerwout

ss "Amstelkerk" Vertrokken: 31-08-1951 Van: Amsterdam naar West Afrika
Kapitein J.A. Roodenrijs Hwtk B. Vogel
2e strmn L.F.M. Veling 2e wtk C. Smit
2e strmn D.H. Dros 3e wtk J. Kleinepier
3e strmn J.H. Nuhoff 4e wtk W.J. de Bel
4e strmn F. Prass Ass. wtk G.H. Lintermna
Ll. strmn H. Creyghton Ass. wtk C.M. Biemans
Radio-officier C.C. Post Ll. wtk A.L.M. Westerwout
Dokter A.F. van Wieringen

ss "Amstelkerk" Vertrokken: 04-12-1951 Van: Amsterdam naar West Afrika
Kapitein J.A. Roodenrijs Hwtk B. Vogel
1e strmn J.N. Duinker 2e wtk A. van Schooten
2e strmn D.H. Dros 3e wtk J. Kleinepier
3e strmn J.H. Nuhoff 4e wtk W.J. de Bel
4e strmn P. van Willigenburg Ass. wtk J. aan de Wiel
Ll. strmn P.H. van Klink Ass. wtk M.J. Vink
Radio-officier L.A. Renier Ll. wtk G.F. Leenders
Dokter J. Lunding Bootsman G. Lange
Chef Hofmeester J.H.A. Lendorf Chef Kok P. v.d. Steenstraeten

ss "Amstelkerk" Vertrokken: 19-03-1952 Van: Amsterdam naar West Afrika
Kapitein J.A. Roodenrijs Hwtk P. Landman
1e strmn J.N. Duinker 2e wtk A. van Schooten
2e strmn D.H. Dros 3e wtk W.J. de Bel
3e strmn J.H. Nuhoff 4e wtk J.H. Brummelhuis
4e strmn P. van Willigenburg Ass. wtk M.J. Vink
Ll. strmn J.C. de Klerk Ass. wtk H.J. Steenken
Radio-officier J.W. Bosch Ll. wtk G.F. Leenders
Dokter W.E. Vollmar Bootsman F. Duyvenbode
Chef Hofmeester J.H. de Mutsert Chef Kok P. v.d. Steenstraeten

ss "Amstelkerk" Vertrokken: 21-06-1952 Van: Amsterdam naar West Afrika
Kapitein J.A. Roodenrijs Hwtk J. Bouw
1e strmn P.G.J. Smittenaar 2e wtk A. van Schooten
2e strmn F.C. Charbon 3e wtk A. Diederiks
3e strmn P.A. v.d. Graaf 4e wtk J.M. Bus
4e strmn P. van Willigenburg Ass. wtk H. de Water
Ll. strmn H. v.d. Veen Ass. wtk H.J. Steenken
Radio-officier J.W. Bosch Ll. wtk M. Isendoorn
Dokter B.P. Tuinhout Bootsman F. Duyvenbode
Chef Hofmeester J.H. de Mutsert Chef Kok P. v.d. Steenstraeten

naar boven

TERUG