Afvaarten ms "Laarderkerk" tijdens VNS periode

ms "Laarderkerk"Vertrokken: 18-07-1958Van: Rotterdam naar Perzische Golf
KapiteinK. VisserHwtkF. Olivier
1e strmnJ. Tebbenhof2e wtkG.S. Langerveld
2e strmnR.A. v. Otterloo3e wtkP.J. v. Goolen
3e strmnM.J. de Koning3e wtkA. Vogel
4e strmnJ.F.C. Goudsbloem4e wtkG. Dikkers
Ll. strmnA.A,F. KokAss. wtkJ.L.A. Gores
Radio-officierJ.J. PriusAss. wtkE.E. v. Gelder
HofmeesterN.W. de GrootElektricienS.A.T. Horvath
BootsmanJ. BaasVoormanC. Rongen

ms "Laarderkerk"Vertrokken: 04-12-1958Van: Rotterdam naar Perzische Golf
KapiteinK. VisserHwtkF. Olivier
1e strmnJ. Tebbenhof2e wtkG.S. Langerveld
2e strmnR.A. v. Otterloo3e wtkP.J. v. Goolen
3e strmnR. v.d. Kemp3e wtkA. Vogel
4e strmnH. v. Vliet4e wtkB. te Winkel
Ll. strmnD. KrijgerAss. wtkJ.L.A. Gores
Ll. strmnP.C. MulderAss. wtkE.E. v. Gelder
Radio-officierJ.J. PriusLl. WtkJ.A. Roos
HofmeesterN.W. de GrootElektricienS.A.T. Horvath
BootsmanJ.A. VijfhuizenVoormanD. de Mos
KabelgastE. van DuineMatroosJ. Veenstra

ms "Laarderkerk"Vertrokken: 21-03-1959Van: Rotterdam naar Perzische Golf
KapiteinK. VisserHwtkF. Olivier
1e strmnJ. Tebbenhof2e wtkJ. de Pagter
2e strmnJ.J. Limonard3e wtkP.J. van Goolen
3e strmnD.L. Roth3e wtkD. Top
4e strmnE. v.d. Zwaan4e wtkG. Dikkers
Ll. strmnJ.A. van LaerAss. wtkJ.P.P. van Eykeren
Radio-officierH. DassenAss. wtkB. de Heer
HofmeesterN.W. de GrootElektricienS.A.T. Horvath
BootsmanJ.A. VijfhuizenVoormanR. Tettenburg
KabelgastE. van DuineMatroosJ. Veenstra

ms "Laarderkerk"Vertrokken: 25-06-1959Van: Rotterdam naar Perzische Golf
KapiteinK. VisserHwtkF. Olivier
1e strmnJ. Tebbenhof2e wtkJ.H. Brummelhuis
2e strmnJ.H. van Urk3e wtkK. Gorter
3e strmnF.A.M. Jansen3e wtkD. Top
4e strmnE. v.d. Zwaan4e wtkJ.G. Langeler
Ll. strmnJ. v.d. MarelAss. wtkC. 't Hart
Radio-officierH. DassenAss. wtkB. de Heer
HofmeesterR.J. BeukElektricienS.A.T. Horvath
BootsmanJ.A. VijfhuizenVoormanC.D. van Lith

ms "Laarderkerk" Vertrokken: 10-10-1959Van: Amterdam naar Oost-Afrika
Kapitein J. Leenders Hwtk P. Olivier
1e strmn J. Tebbenhof 2e wtk G.S. Langerveld
2e strmn R. Schröder 3e wtk K. Gorter
3e strmn A. Blanksma 3e wtk J. van Rees
4e strmn E. v.d. Zwaan Ass. wtk J.G. Langeler
Ll. strmn O. Erntsen Ass. wtk W.A.A. van Rosmalen
Radio-officier H. Dassen Ass. wtk C. 't Hart
Hofmeester J. Rigter Ll. wtk J. v.d. Wal
Bootsman J.A. Vijfhuizen Elektricien S.A.T. Horvath
MatroosJ. Veenstra Voorman C.D. van Lith

ss "Laarderkerk" Vertrokken: 23-01-1960 Van: Rotterdam naar Perzische Golf
Kapitein J. Leenders Hwtk F. Olivier
1e strmn J.S. v.d. Berg 2e wtk G.S. Langerveld
2e strmn J.D. Eys 3e wtk F.F. Westerduin
3e strmn A. Blanksma 3e wtk J. van Rees
4e strmn E. v.d. Zwaan 4e wtk T. Dijkhuizen
Ll. strmn J.R. Weyermans Ass. wtk C. 't Hart
Radio-officier H. Dassen Ass. wtk H.J.M. Uyen
Hofmeester J. Rigter Elektricien S.A.T. Horvath
Bootsman J.A. Vijfhuizen Voorman C.D. Lith
Matroos J. Veenstra    

ms "Laarderkerk" Vertrokken: 17-06-1960 Van: Rotterdam naar Perzische Golf
Kapitein A. v.d. Akker Hwtk M.A. Munter
1e strmn J.E. v.d. Berg 2e wtk P.F. Westerduin
2e strmn J.C. Punt 3e wtk H.J.M. Nicaise
3e strmn A. Blanksma 4e wtk T. Dijkhuizen
4e strmn J.A. Bolland Ass. wtk C.N. van Goch
Ll. strmn F. Cornet Ass. wtk A. Minnaert
Radio-officier H. Dassen Elektricien J.A. Willemsen
Hofmeester R.J. Beuk Voorman H. Kramer
Bootsman J.A. Vijfhuizen   

ms "Laarderkerk" Vertrokken: 18-10-1960 Van: Rotterdam naar Perzische Golf
Kapitein A. v.d. Akker Hwtk M.A. Munter
1e strmn J.E. v.d. Berg 2e wtk J.J. Lous
2e strmn J.A. van Zoolingen 3e wtk F. Maring
3e strmn J.T. Teeuw 3e wtk W.J. Hoebe
4e strmn H.P. Steinhorst 4e wtk T. Dijkhuizen
Ll. strmn F. Cornet Ass. wtk J.E. Oosterhuis
Ll. strmn E. Bismeyer Ass. wtk S. Velds
Radio-officier M. Latooy Elektricien J.A. Willemsen
Hofmeester J. Grofsmit Voorman H. Kramer
Bootsman J.A. Vijfhuizen   

ms "Laarderkerk" Vertrokken: 11-02-1961 Van: Rotterdam naar Perzische Golf
Kapitein A. v.d. Akker Hwtk M.A. Munter
1e strmn J.E. v.d. Berg 2e wtk J.J. Lous
2e strmn R. Dijkstra 3e wtk N.J. Hoebe
3e strmn L.A. van Druten 3e wtk B.J. Hohmann
4e strmn H.P. Steinhorst 4e wtk A.C. van Donk
Ll. strmn J.H. Essenburg Ass. wtk L.B. Bosdijk
Radio-officier M. Latooy Ass. wtk B.G.J. Lohuis
Hofmeester J.P. Essen Elektricien J.A. Willemsen
Bootsman C. den Daas Voorman H. Kramer
Koksmaat P. v.d. Broek   

ms "Laarderkerk" Vertrokken: 23-06-1961 Van: Rotterdam naar Perzische Golf
Kapitein H.D.A. Götz Hwtk M.A. Munter
1e strmn J.W. Koning 2e wtk W. Simons
2e strmn W. de Vries 3e wtk B.J. Hohmann
3e strmn D.J. Terveer 3e wtk J.W. Cramer
4e strmn H.P. Steinhorst 4e wtk A.G. van Donk
Ll. strmn J.H. v.d. Booren Ass. wtk B.G.J. Lohuis
Radio-officier P.H. den Engelsen Elektricien C.J. Reytenbach
Hofmeester M. Lokker Voorman H. Kramer
Bootsman C. den Daas   

ms "Laarderkerk" Vertrokken: 08-10-1961 Van: Rotterdam naar Perzische Golf
Kapitein H.D.A. Götz Hwtk M.A. Munter
1e strmn J.W. Koning 2e wtk W. Simons
2e strmn G. Riekerk 3e wtk W.G. Tak
3e strmn D.J. Terveer 3e wtk J.W. Cramer
4e strmn D.W. Slooten 4e wtk W.P. Lub
Ll. strmn J.J. Spanjer Ass. wtk A. v.d. Tol
Ll. strmn H.J. Ezendam Ass. wtk H.J.A. Rietman
Radio-officier A. Mayer Elektricien C.J. Reijtenbach
Hofmeester Y. Kooima Voorman H. Kramer
Bootsman Broersma   

ms "Laarderkerk" Vertrokken: 06-02-1962 Van: Rotterdam naar Perzische Golf
Kapitein H. v.d. Vuurst de Vries Hwtk T. van Oers
1e strmn T.D. de Waal 2e wtk J.J. v.d. Stok
2e strmn R. v.d. Kemp 3e wtk P.H.C. van Bruggen
3e strmn D.J. Terveer 4e wtk J.W. Cramer
4e strmn R. Cuperus 4e wtk S. van Hees
Ll. strmn W.F. Berkhot Ass. wtk H.J.A. Rietman
Radio-officier A. Mayer Ass. wtk A. v.d. Tol
Hofmeester Y. Kooima Elektricien C.J. Reijtenbach
Bootsman D. Hellinga Voorman H. Kramer

ms "Laarderkerk" Vertrokken: 05-06-1962 Van: Rotterdam naar Perzische Golf
Kapitein H. v.d. Vuurst de Vries Hwtk T. van Oers
1e strmn T.D. de Waal 2e wtk J.L.V. Ubachs
2e strmn D. Blok 3e wtk A.C. Verbokkem
3e strmn J.F.K. Stoltenberg e wtk P.H.C. v. Bruggen
4e strmn R. Cuperus 4e wtk J.B.W. Frinking
Ll. strmn J.M. Broekman Ass. wtk H.J.A. Rietman
Radio-officier A. Mayer Ass. wtk W. Haasnoot
Hofmeester Y. Kooima Elektricien M.W. Boljé
Bootsman D. Hellinga Voorman H. Kramer
Kabelgast J. Veenstra    

ms "Laarderkerk"Vertrokken: 05-02-1963Van: Rotterdam naar Perzische Golf
KapiteinH. v.d. Vuurst de VriesHwtkTh. van Oers
1e strmnT.D. de Waal2e wtkJ.L.V. Ubachs
2e strmnA.H. de Greeff3e wtkJ.M. Metaal
3e strmnF.J. Wijnen3e wtkT.J.F. v.d. Nouwland
4e strmnJW.F. Berkhout4e wtkJ.E. Stahlie
Ll. strmnJ.A. LouwerseAss. wtkB.L. Bosdijk
Radio-officierG.C. de WijnAss. wtkF. Moen
HofmeesterA.J.J. WolseElektricienG. Donk
BootsmanD. HellingaVoormanM. Peters
KoksmaatW. Martens  

ms "Laarderkerk"Vertrokken: 31-05-1963Van: Rotterdam naar Perzische Golf
KapiteinH. v.d. Vuurst de VriesHwtkTh. van Oers
1e strmnT.D. de Waal2e wtkJ. Krabbenbos
2e strmnJ. de Waal3e wtkT.J.F. v.d. Nouwland
3e strmnW. Heslinga3e wtkH.A.P. Kischemöller
4e strmnJ.M. Broekman4e wtkA. Baard
Ll. strmnG. SchoppertAss. wtkB.L. Bosdijk
Radio-officierG.C. de WijnAss. wtkA.F.M. Timmermans
BootsmanJ.P.H. van RooyenElektricienTh.E. Plas
HofmeesterA.J. KortleverVoormanM. Peters
MatroosH.Helwig  

ms "Laarderkerk"Vertrokken: 01-10-1963Van: Rotterdam naar Perzische Golf
KapiteinJ.H.W.M. BerendsenHwtkTh. van Oers
1e strmnT.D. de Waal2e wtkH.J.G.M. Hendriks
2e strmnJ. de Waal3e wtkT.J.F. v.d. Nouwland
3e strmnW. Heslinga3e wtkH.A.P. Kischemöller
4e strmnD. Bos4e wtkA. Baard
Ll. strmnW.J. StokerAss. wtkA. Bol
Ll. strmnJ.J. LandsheerAss. wtkJ. Kortekaas
Ll. strmnR.L.A.J. ValevinkAss. wtkA.F.M. Timmermans
Radio-officierG.C. de WijnElektricienTh.E. Plas
BootsmanF.F. van VlietVoormanM. Peters
HofmeesterA.J. Kortlever
MatroosH.Helwig  

ms "Laarderkerk"Vertrokken: 09-01-1964Van: Rotterdam naar Perzische Golf
KapiteinJ.H.W.M. BerendsenHwtkTh. van Oers
1e strmnP. van Willigenburg2e wtkH.J.G.M. Hendriks
2e strmnJ. de Waal3e wtkW. Poldervaart
3e strmnW. Heslinga3e wtkH.A.P. Kischemöller
4e strmnA.J. Boer4e wtkM.M. v.d. Berg
Ll. strmnH.L.N. v.d. MeerAss. wtkJ. Kortekaas
Radio-officierG.C. de WijnAss. wtkA.F.M. Timmermans
BootsmanF.F. van VlietElektricienTh.E. Plas
HofmeesterA.J. Kortlever

ms "Laarderkerk"Vertrokken: 11-04-1964Van: Rotterdam naar Perzische Golf
KapiteinJ.H.W.M. BerendsenHwtkTh. van Oers
1e strmnP. van Willigenburg2e wtkP.B. van Mieghem
2e strmnK. Dubbeldam3e wtkL.B. Bosdijk
3e strmnJ. Kloos3e wtkW. Poldervaart
4e strmnA. Sta4e wtkM.M. v.d. Berg
Ll. strmnR.H. BoonstraAss. wtkJ. Kortekaas
Radio-officierG.C. de WijnAss. wtkA. Schout
HofmeesterA.J. KortleverelektricienTh.E. Plas
VoormanJ.A.P. GerritsenBootsmanF.F. van Vliet

ms "Laarderkerk"Vertrokken: 04-07-1964Van: Rotterdam naar Perzische Golf
KapiteinJ.H.W.M. BerendsenHwtkT.G. Kaspersen
1e strmnP. van Willigenburg2e wtkJ.B.P. van Mieghem
2e strmnJ.M. Fennis3e wtkA.H. Boswinkel
3e strmnW. Heslinga3e wtkL.B. Bosdijk
4e strmnC.P. Schreuder4e wtkJ.E. Stahlie
Ll. strmnR. TresfonAss. wtkA. Schout
Ll. strmnR. HoopeAss. wtkG. Jansen-Schuiling
Ll. strmnT.A.M. BesselinkElektricienG. Donk/H.J. Hofman
Radio-officierG.C. de WijnBootsmanD. Hellinga/P. van Kleef
HofmeesterF.W. Jansen  

ms "Laarderkerk"Vertrokken: 10-10-1964Van: Rotterdam naar Perzische Golf
KapiteinC. van RuitenburgHwtkT.G. Kaspersen
1e strmnP. van Willigenburg2e wtkB.P. van Mieghem
2e strmnE.C.R. Vermeulen3e wtkH. Boswinkel
3e strmnW.P. van Broekhoven4e wtkW.P.J. Oosterbaan
4e strmnW.P. van MaanenAss. wtkJ.C.J. Zoestbergen (tot Marseille)
Ll. strmnK.L. BraberAss. wtkG.C.A. Kortus (vanaf Marseille)
Ll. strmnC. BijleveldAss. wtkG. Jansen-Schuiling
Radio-officierJ.F. RevetAss. wtkJ. van Triest
HofmeesterA. MookhoekElektricienJ. Schnetz
BootsmanJ. JongkindVoormanJ.A.P. Gerritsen

ms "Laarderkerk"Vertrokken: 14-02-1965Van Rotterdam naar Perzische Golf
KapiteinM.H. de BakkerHwtkT.G. Kaspersen
1e strmnP. van Willigenburg2e wtkB.P. van Mieghem
2e strmnG.M. van Delden3e wtkM.M. v.d. Berg
3e strmnW.P. van Broekhoven4e wtkW.P.J. Oosterbaan
4e strmnH. van RijnAss. wtkJ. van Triest
Ll. strmnD.D. de BoerAss. wtkJ. Dijkstra
Radio-officierJ.F. RevetAss. wtkU.E.J. Menheere
HofmeesterE. SchievinkElektricienJ. Schnetz
BootsmanJ. JongkindVoormanJ.A.P. Gerritsen

ms "Laarderkerk"Vertrokken: 07-05-1965Van Rotterdam naar Perzische Golf
KapiteinJ. TebbenhofHwtkT.G. Kaspersen
1e strmnP. van Willigenburg2e wtkH. Kuipers
2e strmnH. Bogers3e wtkA. Baard
3e strmnW.P. van Broekhoven3e wtkN. Weug
4e strmnP.G. Jense4e wtkW.P.J. Oosterbaan
Ll. strmnH.J.M. v.d. BoomAss. wtkJ. Dijkstra
Radio-officierJ.F. RevetAss. wtkU.E.J. Menheere
HofmeesterE. SchievinkLl. wtkJ.P. Wolbersen
BootsmanJ. JongkindVoormanJ.A.P. Gerritsen

ms "Laarderkerk"Vertrokken: 18-08-1965Van Rotterdam naar Perzische Golf
KapiteinJ. TebbenhofHwtkT.G. Kaspersen
1e strmnC. Willems2e wtkC. van Zwet
2e strmnL. Lamers3e wtkA. Baard
3e strmnF.J. van Wijnen4e wtkJ. v.d.Wal
4e strmnP.G. JenseAss. wtkA.J.N. Bruinsma
Ll. strmnA.M. van StrienAss. wtkJ.P. Wolbersen
Ll. strmnK.W. RuijgLl. wtkP.H. v.d. Burg
Radio-officierE. CalfElektricienS. Bax
HofmeesterE. SchievinkBootsmanJ. Jongkind

<
ms "Laarderkerk"Vertrokken: 03-12-1965Van: Rotterdam naar Perzische Golf
KapiteinJ. TebbinhofHwtkT.G. Kaspersen
1e strmnC. Willems2e wtkC. van Zwet
2e strmnD.C. Drijvers3e wtkJ. v.d. Wal
3e strmnP.L.W. Louer3e wtkG.A. Blom
4e strmnP.A. SchuitAss. wtkA.J. Egberink
Ll. strmnD.J. v.d. LindeAss. wtkL.F. Schotte
Radio-officierE. Calf Ass. wtkS. Bax
HofmeesterB. van GinhovenAss. wtkP. v.d. Salm
BootsmanJ. JongkindElektricienW. van Soest

ms "Laarderkerk" Vertrokken: 20-04-1966 Van: Rotterdam naar Perzische Golf
Kapitein A.P.G. Post Hwtk H.R. Witteveen
1e strmn C. Willems 2e wtk C. van Zwet
2e strmn J.K. Venmans 3e wtk H. Boswinkel
3e strmn P.L.M. Louer 3e wtk J. v.d. Wal
4e strmn J.J. Anders 4e wtk A.J. Egberink
Ll. strmn T.H.A. Roes Ass. wtk P. v.d. Salm
Radio-officier P. Stoepker Ass. wtk L.F. Schotte
Hofmeester B. van Ginhoven Ass. wtk R.M. Schomper
Bootsman P. Akkerman Elektricien G. Woolthuis

ms "Laarderkerk" Vertrokken: 31-07-1966 Van: Rotterdam naar Perzische Golf
Kapitein A.P.G. Post Hwtk P. Grootveld
1e strmn C. Willems 2e wtk C. v. Zwet
2e strmn J.J. Krom 3e wtk B.G.J. Lohuis
3e strmn J.J. Zwarter 3e wtk J. van Dijk
4e strmn J.J. Anders 4e wtk A.J. Egberink
Ll. strmn N.J. Oosterom Ass. wtk R.M. Schomper
Ll. strmn A.V. Lebbink Ass. wtk W.J.M. Ferket
Radio-officier P. Stoepker Ass. wtk L.F. Schotte
Hofmeester D.J. Jansen Ll. wtk H.J. Arnold
Bootsman P. Akkerman

ms "Laarderkerk" Vertrokken: 24-02-1967Van: Rotterdam naar Perzische Golf
Kapitein G.J.F. Montfroy Hwtk P. Grootveld
1e strmn C. Willems 2e wtk H.M. Zwerink
2e strmn A. Steenbergen 3e wtk H.L. van Eek
3e strmn H.H. de Groot 3e wtk P.H.C. va Bruggen
4e strmn D.H. van Staveren 4e wtk H. Brinksma
Ll. strmn A.H.M. Slaats Ass. wtk J.J.L. van Liere
Radio-officier P. Stoepker Ass. wtk L.J. Klarenberg
Hofmeester C.H. Roeting Ass. wtk D. Petram
Bootsman P. Akkerman

ms "Laarderkerk" Vertrokken:11-05-1967Van: Rotterdam naar Perzische Golf
Kapitein G.J.F. Montfroy Hwtk P. Grootveld
1e strmn A.E. Vischer 2e wtk A.C. Verbokkem
2e strmn A. Steenbergen 3e wtk D.A. Sellink
3e strmn F.G. Egeter 3e wtk P.H.C. va Bruggen
4e strmn D. Nijhoff 4e wtk H. Brinksma
Ll. strmn C.C. Coops Ass. wt J.P. v.d. Hiele
Radio-officier H. Tolmeyer Ass. wtk L.J. Klarenberg
Hofmeester C.H. Roeting Ass. wtk A. Vreke
Bootsman P. Akkerman

ms "Laarderkerk" Vertrokken:14-09-1967 Van: Rotterdam naar Perzische Golf
Kapitein G.J.F. Montfroy Hwtk P. Grootveld
1e strmn G. Kop 2e wtk A.C. Verbokkem
2e strmn A. Steenbergen 3e wtk D.A. Sellink
3e strmn A. SCheffel 4e wtk C. de Vlieger
4e strmn D.H. van Staveren 4e wtk W. van Sante
Ll. strmn R. Pos Ass. wt P.C. Knopperts
Radio-officier A.F. de Roode Ass. wtk L.J. Klarenberg
Hofmeester C.H. Roeting Ass. wtk A. Vreke
Bootsman G. Hoogendam Ass. wtk H.J. v. Nieuwenhuizen

ms "Laarderkerk" Vertrokken: 09-02-1968 Van: Rotterdam naar Perzische Golf
Kapitein J. Tebbenhof Hwtk P. Grootveld
1e strmn G. Kop 2e wtk A.C. Verbokkem
2e strmn J.W. Postema 3e wtk A.J. Egberink
3e strmn J.A. Hellema 4e wtk R. Hollander
4e strmn D.H. van Staveren 4e wtk W. van Sante
Radio-officier F.C. van Dongen Ass. wtk J.H. Bakker
Hofmeester C.H. Roeting Ass. wtk W.H. Vriend
Bootsman G. Hoogendam Ass. wtk P. van Beek

"Laarderkerk" Vertrokken: 10-01-1969Van: Rotterdam naar Perzische Golf
Kapitein H.E. Jansen Hwtk J. de Pagter
1e strmn G.S. Ruijg 2e wtk P.P. Wessel
2e strmn H. Bogers 3e wtk J.J. Scholte
3e strmn H. Bout 4e wtk J. Kooy
4e strmn D. Nijhoff 5e wtk H. Oly
Radio-officier C. Misset Ll. wtk J.J. de Jong
Hofmeester C.H. Roeting Bankwerker G.J. Rewinkel
Bootsman J.J. v.d. Boogaard Bankwerker O. Elgersrna

ms "Laarderkerk" Vertrokken: 06-07-1969 Van: Rotterdam naar Perzische Golf
Kapitein H.E. Jansen Hwtk J. de Pagter
1e strmn G.J. Wiedenhoff 2e wtk G. Schot
2e strmn F.A.M. Jansen 3e wtk J.W. Smit
3e strmn H.L. Breugelmans 4e wtk J.B.M. Lohuis
4e strmn J.W.A. Groenbos 5e wtk P.H. v. d. Burg
Radio-officier W. van Amstel Ass. wtk C. de Heer
Hofmeester C.A.M. Roelofsma Bootsman G.J. van Maanen

ms "Laarderkerk" Vertrokken: 01-11-1969 Van: Rotterdam naar Perzische Golf
Kapitein P.Tj. de Boer Hwtk C. Kooy
1e strmn GJ. Wiedenhoff 2e wtk G. Schot
2e strmn J.F.K. Stoltenburg 3e wtk J. de Zeeuw
3e strmn J.A.M. van Zomeren 4e wtk J.B.M. Lohuis
4e strmn J.J.A. van Riel 5e wtk P.H. v. d. Burg
Radio-officier G. van Bleek Ll. wtk J.R. Timmer
Hofmeester M.J. de Man Bootsman G.J. van Maanen

ms "Laarderkerk" Vertrokken: 26-04-1969 Van: Rotterdam naar West Afrika
Kapitein H.E. Jansen Hwtk J. de Pagter
1e strmn G. Kop 2e wtk G. Schot
2e strmn H. Bout 3e wtk H.W.S. de Zee
3e strmn R. Pel 4e wtk J.W. Smit
4e strmn J.W.A. Groenbos 5e wtk H. Oly
Radio-officier K. Tap Ll. wtk L.G.M. Minderhout
Hofmeester T. Ton Bankwerker G.J. Rewinkel
Bootsman A.P. Vlasblom Bankwerker H.J. Roze

naar boven

TERUG