VERENIGING --> AANMELDINGSFORMULIER
 
 

 

 

Onze vereniging bestaat sinds 2 oktober 1968 en telt per 1 januari 2011 750 leden.
Er zijn jaarlijks vier evenementen. Het bestuur betaalt daarvan 20% van de kosten.
Tevens ontvangt u vier maal per jaar het verenigingsblad VNS-TNT.

Na ontvangst van uw ingevuld aanmeldingsformulier zal er een bevestiging van ontvangst van uw aanmelding op het scherm verschijnen. Tevens ontvangt u een acceptgiro en wordt u als lid van onze vereniging geregistreerd. Ook nemen we spoedig telefonisch contact met u op.


PERSOONSGEGEVENS 

   
E-mailadres  
Mobiele telefoon  
   
Voorletters  
Voornaam  
Naam  
Geb.datum   dd   mm   jaar
Sexe M V
   
Adres  
Postcode  
Plaatsnaam  
Land (*)    JA NEE, ander land:    
Telefoon  
   
(*)  Leden die buiten Europa wonen, betalen 10 extra contributie.
   Leden die niet in NL maar wel in Europa wonen, betalen 5 extra contributie.
   Extra contributiebedragen i.v.m. afwijkende portokosten.
   
VNS-DIENST (gewerkt bij of voor de VNS)
   
Functie Vlootpersoneel  Walpersoneel  Beiden   Anders / nvt
Aantal dienstjaren    Vloot  /   Van     mm  jr    t/m     mm  jr
Aantal dienstjaren    Wal    /   Van     mm  jr    t/m     mm  jr
Functie Vloot     JANEE
Functie Wal     JANEE
   
   Functie Anders / nvt - TOELICHTING hieronder
   
   
LAATSTE FUNCTIE NIET IN DIENST VAN DE VNS
 
Functie      NVT
Bedrijf     te        
 
PERSOONSGEGEVENS PARTNER (indien van toepassing)
   
E-mailadres  
Mobiele telefoon  
   
Voorletters  
Voornaam  
Naam  
Geb.datum   dd   mm   jaar
Sexe M V
   
Adres als boven JA NEE, ander adres (vul in)
   
Adres  
Postcode  
Plaatsnaam  
Land (*)    JA NEE, ander land:    
Telefoon  
   
CONTRIBUTIE (minimaal 10,00 pp *)     
   
Rekeningnummer    Ten name van   Bank
   

   

Terug naar de Startpagina - Vereniging