VERENIGING --> VNS-TNT Clubblad

       

  Redactie:
Theo Kuyper
Pieter Westerbeek

Vaste rubrieken:

Inhoudsopgave
Verslagen evenementen
Reisverhalen
Lezersbijdragen
Berichten uit het archief
Vervlogen tijden
Scheepvaart en kunst
Mutaties Ledenbestand

Inleveren kopij:
Internet of schriftelijk bij:

M. Kuyper
Kastanjelaan 1A
3737 RA Groenekan

Tel: 0346 214031
Email: mkuyper@dds.nl

 

 

Ons blad onderging zojuist een facelift.

Benieuwd naar de nieuwe opzet? Klik dan hieronder op de gewenste link. We geven u een inkijkje.

Het verenigingsblad verschijnt 4x per jaar en bestaat uit 32 pagina's.

JAARGANG 20

VNSTNT 74 DEC 2013 VA
VNSTNT 74 INH.OPGAVE en 5 artikelen

VNSTNT 75 FEB 2014 VA
VNSTNT 75 INH.OPGAVE en 3 artikelen

VNSTNT 76 MEI 2014 VA
VNSTNT 76 INH.OPGAVE en 4 artikelen

VNSTNT 77 AUG 2014

       
De leden ontvangen het verenigingsblad 4 keer per jaar. In hun brievenbus, over de post.
       

Op bezoek bij de drukker in Urk besloten een nieuwe redactie en enkele bestuursleden het blad een facelift te geven. We drukken het nu full-color af op beter papier, waarbij we nog meer dan voorheen veel zorg aan de kwaliteit van de artikelen besteden. We zorgen daarbij voor een goede mix van TOEN en THANS.
 

Is de heenreis langer of korter dan de terugreis?       
 

Een vraag die de redactie steevast stelt als we aan een nieuw nummer beginnen. Soms doen we het allemaal wel eens, toch? De speurtocht in onze herinnering vraagt veel tijd. Hierdoor neigen we de terugweg veel langer te beleven, dan de heenweg naar vandaag. Anders gezegd: Beleeft u de VNS-tijd lang of kort? Zijn er factoren die de uitkomst mede bepalen? Zoals: ben je actief of een tobber, gezond en jong van lijf en leden of een kwakkel met durfvrees. De redactie waagt het niet een antwoord te geven hoe dat met ons oud-VNS’ers zit. Wat wij wel weten is dat de leden er opnieuw in geslaagd zijn een boeiende collage te geven van het VNS-gebeuren van voor 1970, U bent weer even een tijdreiziger, heen en terug naar de Boschkerk of Peperkust.

Herinneringen aan vervlogen tijden met oud-collega’s, kerken, kusten en fonteinen. Het staat allemaal in een VNS-TNT. De watersnood van 1953, nu een halve eeuw geleden, door A.G. Jansen. Bootwerkers en neringdoenden door Wim Jiskoot enz. Maakt het dan wat uit of de heenweg langer was dan de terugreis, of andersom? U mag dat allemaal zelf bepalen.  

Theo Kuyper

       
ONTWERPEN      

naar boven